Llums i ombres de la flexibilitat laboral al 2021

Llums i ombres de la flexibilitat laboral al 2021

Amb la sobtada arribada de la pandèmia al març de 2020 es va començar a sentir parlar a Espanya del teletreball. A conseqüència del confinament domiciliari imposat pel govern i la recomanació de facilitar el teletreball a tot aquell treballador no essencial que pogués prescindir d’acudir físicament al seu lloc de treball, tots ens vam adaptar a correcuita a una situació nova, desconcertant i eternament reclamada… poder treballar des de casa.

El caos va regnar durant setmanes fins que les empreses van proporcionar un equip de treball en condicions, una bona connexió a internet, accés remot… Els experts en IT van patir i van treballar intensament per a aconseguir-ho… Si ets un d’ells/es, Enhorabona!

Per si no fos prou, ens vam haver d’adaptar a treballar amb constants interrupcions, en el cas de tenir fills/es, que es van quedar a casa durant mesos… Vam haver de complir les obligacions laborals així com les familiars, al mateix temps i sense treva. Tot un repte que vam superar amb nota!

Una vegada deixat enrere el confinament domiciliari, es va començar a plantejar la flexibilitat laboral com alguna cosa a tenir en compte dins de les empreses, un benefici real per als treballadors que millorava la conciliació familiar, els permetia gestionar el seu propi temps així com, en molts casos, millorar la productivitat i el benestar dels treballadors. Com t’has sentit en aquesta transició cap a un treball menys presencial?

Però…Què és la flexibilitat laboral?

Hi ha moltes formes de flexibilitat laboral que poden aplicar les empreses:

  1. Flexibilitat en l’horari d’entrada i sortida, sempre complint les hores diàries estipulades per contracte. Per exemple, establir un horari d’entrada de 8 a 10h que estarà directament vinculat amb l’horari de sortida de cadascun/a.
  2. Flexibilitat al llarg de la setmana o del mes. En aquest cas, el professional haurà de complir les seves hores setmanals/mensuals podent distribuir-les com millor li convingui.
  3. Flexibilitat per objectius. En aquest cas, no es comptabilitzen les hores de treball de cada empleat, sinó que es demana complir uns certs objectius en un temps establert, per la qual cosa pot distribuir-se el seu temps de treball com desitgi.

Avantatges de la flexibilitat laboral

Tots els beneficis de la flexibilitat laboral van relacionats amb la felicitat del treballador, que influeix directament en la seva productivitat i benestar.

  • Conciliació entre la vida laboral i familiar
  • Augment de la productivitat
  • Major compromís amb l’empresa
  • Reducció de l’absentisme i de costos.

Desavantatges de la flexibilitat laboral

Però no tot són avantatges perquè en moltes empreses s’ha imposat el teletreball sense horaris i amb disponibilitat plena… que provoca un augment de les hores de treball així com de l’estrès per haver d’estar sempre pendent de l’e-mail i el telèfon.

  • Problemes amb la gestió del temps
  • Dificulta el treball en equip
  • Desvinculació amb l’empresa

El model de treball híbrid

Es considera treball híbrid aquell que combina jornades a l’oficina amb dies a casa. A Espanya ha permès que molts treballadors equilibrin millor la seva vida laboral amb la personal.

Aquest fenomen ha fet possible que moltes ciutats de província, la força laboral de la qual solia abandonar aquestes localitats en favor dels dos grans centres neuràlgics del país, Madrid i Barcelona, retingui a una major part de la seva massa de treballadors.

Aquest model compta amb múltiples avantatges, entre elles una major flexibilitat, l’estalvi de despeses a les oficines o l’augment de productivitat, així com la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle sense perdre la presencialitat i el sentiment de pertinença a una organització i a un equip de treball. Treballes ja d’aquesta manera? Quines són les teves impressions?

Llavors, què és millor?

No existeix una fórmula màgica que funcioni igual en totes les empreses. Tot depèn del sector d’activitat, el treball a realitzar, la necessitat de treball en equip, la presencialitat, etc. Cada empresa ha de valorar la fórmula de flexibilitat que més s’adapti a la realitat de la seva modalitat de treball i del compromís dels seus treballadors/es.

Què és el que millor t’ha funcionat a tu? Creus que des que s’han implantat mesures de flexibilitat laboral ets més feliç? Els teus empleats són més productius des que poden gestionar el seu propi temps? Quina seria la fórmula ideal per a tu?

Estàs especialitzat/a en l'àmbit IT, Digital & Engineer?

Dóna un cop d'ull a les nostres oportunitats laborals, pot ser que trobis l'oportunitat que estàs buscant!

A la recerca de talent IT, Digital & Engineer per a la teva empresa?

Contacta amb nosaltres i trobarem el que cerques. Descobreix una nova manera de gestionar a les persones.